Co to są badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych?


Należy regularnie przeprowadzać badania termowizyjne we wszystkich zakładach produkcyjnych, magazynach, galeriach handlowych oraz instytucjach, gdzie istnieje duże obciążenie instalacji elektrycznej. Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych to nieinwazyjna metoda polegająca na odbiciu promieniowania podczerwonego w rzeczywistym czasie. Badanie to pozwala na pomiar rozdzielni elektrycznej w czasie jej normalnego funkcjonowania. Jest to znakomita metoda diagnostyczna polegająca na wczesnym wykryciu awarii występującej w rozdzielni. Badanie termowizyjne pozwala zlokalizować usterkę, która może być przyczyną większej awarii a nawet może doprowadzić do pożaru, pozwala na kontrolę bezpieczników, instalacji elektrycznej oraz daje możliwość na zlokalizowanie jakiegoś przegrzanego elementu instalacji. Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych powinno być przeprowadzane cyklicznie a najlepiej raz w roku przez firmę specjalizującą się w tego rodzaju badaniach, która po wykonaniu niezbędnych czynności przedstawi stosowny raport badania. Należy zaznaczyć, że badania termowizyjne powinny być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowana osobę z mechatroniki lub elektro-energetyki, która przeszła odpowiednie szkolenie i zdała egzamin. Badanie rozdzielni elektrycznej przy udziale termowizji jest nowoczesną metodą oraz zdecydowanie najlepszą. Jest w stanie wykryć awarię bez wyłączania obwodów przy standardowym obciążeniu instalacji elektrycznej. Badanie to wykonuje się przy użyciu profesjonalnej kamerki o wysokiej rozdzielczości oraz jakości termicznej. Awarie rozdzielni elektrycznej zazwyczaj charakteryzują się pojawieniem się anomalii temperatury więc specjalista podczas badania jest w stanie stwierdzić czy widoczne są jakieś przegrzane elementy lub obciążone obwody. Jeżeli wynik badania potwierdzi anomalię można jej w porę zaradzić rozwiązując istniejący problem. Regularne badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy.